Thị giá 88.000 đồng, Dược phẩm CPC1 Hà Nội (DTP) chào bán 4 triệu cổ phiếu giá 11.000 đồng

CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội (mã chứng khoán DTP) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó Dược phẩm CPC1 Hà Nội dự kiến phát hành gần 4,06 triệu cổ phiéu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 33,333%.

Giá chào bán 11.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 44 tỷ đồng. Số tiền huy động được từ đợt chào bán  sẽ để mua máy móc thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất của công ty trong giai đoạn 2021-2022. Thời gian nhận đăng ký mua từ 27/12/2021 đến 17/1/2022.

Trên thị trường cổ phiếu DTP có thị giá khá cao, hiện giao dịch quanh mức 88.000 đồng/cổ phiếu – gần gấp 8 lần giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Thị giá 88.000 đồng, Dược phẩm CPC1 Hà Nội (DTP) chào bán 4 triệu cổ phiếu giá 11.000 đồng - Ảnh 1.

You may also like...