Nguyễn Hoàng – công ty thành viên của Bamboo Capital chuẩn bị lên sàn Upcom

Công ty Cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng – công ty thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital (HOSE: BCG) vừa tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 10/12/2021. Trong các nội dung được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Nguyễn Hoàng thông qua, đáng chú ý là tờ trình về việc đăng ký đại chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu.

Nguyễn Hoàng được thành lập năm 2000, đến năm 2015, Nguyễn Hoàng được BCG M&A và tái cơ cấu. Nguyễn Hoàng là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ gỗ tại khu vực miền Trung. Đồ gỗ nội và ngoại thất của Nguyễn Hoàng được xuất sang các thị trường lớn như: Mỹ, Châu Âu, Úc, Singapore,…

Tính đến ngày 26/11/2021, Nguyễn Hoàng có 145 cổ đông, vốn điều lệ 400 tỷ đồng. Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký đại chúng và giao dịch cổ phiếu, HĐQT Nguyễn Hoàng sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ Nguyễn Hoàng cũng kiện toàn nhân sự HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, ông Nguyễn Hồ Nam thôi nhiệm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoàng để tập trung cho nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT tại BCG. Ông Nguyễn Thế Tài (đang là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BCG) được bầu làm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoàng. Bà Hoàng Thị Minh Châu được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Bà Lê Thị Mai Loan được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT. Thành viên HĐQT độc lập là bà Trần Thị Kiều Tiên và bà Huỳnh Thị Kim Tuyến.

Nguyễn Hoàng là thành viên chủ lực, có quá trình hình thành sớm nhất trong hệ sinh thái Tập đoàn BCG. Dù định hướng những năm gần đây của BCG là chú trọng phát triển năng lượng tái tạo, bất động sản và xây dựng – hạ tầng, nguồn lực dành cho Nguyễn Hoàng chiếm tỷ trọng ít hơn nhưng Nguyễn Hoàng vẫn cho thấy năng lực sản xuất và tiềm năng phát triển lớn. Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 như hiện nay, Nguyễn Hoàng vẫn giữ được mạch sản xuất, nhà máy phải chạy hết công suất để đáp ứng đơn đặt hàng của khách.

Kế hoạch kinh doanh 2022, Nguyễn Hoàng dự kiến đặt mục tiêu doanh thu 650 tỷ đồng, lợi nhuận 60 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của Nguyễn Hoàng đạt 459 tỷ đồng, trong đó 274 tỷ đồng là tài sản dài hạn, 185 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn.

Ngoài Nguyễn Hoàng đang chuẩn bị lên sàn Upcom, BCG có một công ty thành viên đã niêm yết năm 2017 là Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, HOSE: TCD). Hiện cả TCD và BCG đều đang phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

TCD đang phát hành 1:1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian chuyển nhượng quyền mua là từ 6/12 đến 31/12. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu TCD là từ 6/12 đến 5/1. Nếu đợt phát hành này thành công, vốn điều lệ của Tracodi sẽ tăng từ 872 tỷ đồng như hiện tại lên hơn 1.744 tỷ đồng.

BCG đang phát hành 2:1 với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 14/12/2021 đến ngày 10/01/2022. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu BCG từ ngày 14/12/2021 đến ngày 14/01/2022. Sau đợt chào bán này, vốn điều lệ BCG dự kiến sẽ tăng lên 4.463 tỷ đồng.

You may also like...