Lạm phát gõ cửa nhà giàu

Các tiểu bang đang trải qua lạm phát mạnh nhất ở Mỹ là khu miền núi phía tây, bao gồm Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Utah và Wyoming. Và điều đáng ngạc nhiên là chi phí sinh hoạt cao đã được những hộ gia đình thu nhập cao cảm nhận nhiều hơn trong vài tháng qua, một sự đảo ngược so với trong đại dịch, khi những gia đình nghèo bị ảnh hưởng nặng nề hơn.

Lạm phát gõ cửa nhà giàu - Ảnh 1.

You may also like...