Cao su Phước Hòa (PHR) sắp chi cổ tức bằng tiền tỷ lệ 45%

CTCP Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán PHR) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 cho cổ đông.

Theo đó Cao su Phước Hòa quyết định sẽ chi cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% cho cổ đông trước ngày 15/12/2021. Đồng thời công ty cũng sẽ thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2021 cho cổ đông bằng tiền tỷ lệ 25% trước ngày 20/12/2021.

Như vậy trước khi kết thúc những tháng 12 cổ đông Cao su Phước Hòa sẽ nhận số cổ tức bằng tiền tổng tỷ lệ 45%. Với gần 135,5 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Cao su Phước Hòa sẽ chi khoảng 610 tỷ đồng chuẩn bị trả cổ tức từ giờ đến cuối năm cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2021 Cao su Phước Hòa đạt 1.279 tỷ đồng doanh thu, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên không còn khoản lợi nhuận khác hơn 600 tỷ đồng như cùng kỳ (chủ yếu nhờ thu tiền bồi thường dự án) nên lãi sau thuế còn 340 tỷ đồng, giảm 53% so với 9 tháng đầu năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 305 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2021 Cao su Phước Hòa còn 477 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 1.205 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 21 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Cao su Phước Hòa (PHR) sắp chi cổ tức bằng tiền tỷ lệ 45% - Ảnh 1.

You may also like...