Vướng giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

Dù phần diện tích mặt bằng còn lại thuộc dự án Đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây chưa được bàn giao là rất nhỏ nhưng lại có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án nếu tiếp tục chậm trễ.

Dự án Đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây có tổng chiều dài 99km đi qua địa bàn 2 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai, trong đó đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 51km.

Theo Sở TN-MT, để phục vụ xây dựng đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, Đồng Nai phải thực hiện thu hồi diện tích đất hơn 431ha của hơn 1,2 ngàn hộ dân và 8 tổ chức thuộc địa bàn 4 địa phương gồm: Thống Nhất, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ và Long Khánh.

Đến nay, Đồng Nai đã hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đạt 99,8% diện tích. Toàn dự án hiện chỉ còn 11 hộ dân (gồm 4 hộ tại huyện Thống Nhất và 7 hộ tại huyện Cẩm Mỹ) chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng.

Tuy vậy, huyện Thống Nhất diện tích đất của 4 hộ dân trên địa bàn chưa đồng ý bàn giao mặt bằng là gần 3ha. Nguyên nhân khiến các hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng là do còn có những khiếu nại đề nghị áp dụng giá đất giai đoạn 2020-2024 để tính toán các khoản hỗ trợ. Các hộ dân này cũng có những khiếu nại về vị trí đất và đề nghị nâng mức hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm từ 1,5 lên 2 lần.

Đối với điểm vướng này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức giao Sở TN-MT phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét báo cáo chính thức bằng văn bản gửi UBND tỉnh xử lý các kiến nghị của các hộ dân theo đúng quy định trong tháng 2. Riêng nội dung khiếu nại của các hộ dân liên quan đến mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm từ 1,5 lần lên 2 lần, Sở TN-MT tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban TVTU chỉ đạo để có cơ sở báo cáo Bộ GT-VT.

Trong khi đó, huyện Cẩm Mỹ, 7 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thuộc địa bàn xã Sông Nhạn với diện tích hơn 1,3ha. Các hộ dân này có khiếu nại về thời hạn thông báo thu hồi đất không đảm bảo thời gian theo quy định (không đủ 90 ngày đối với đất nông nghiệp). Đồng thời, những hộ này cũng có những khiếu nại về giá đất, giá bồi thường tài sản, cây trồng khi thực hiện thu hồi đất.

Đối với điểm vướng liên quan đến 7 hộ dân trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức giao UBND H.Cẩm Mỹ củng cố hồ sơ đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ, đồng thời tổ chức vận động các hộ dân lần cuối đồng thuận với chủ trương chính sách của Nhà nước để nhận tiền, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Trường hợp các hộ dân không đồng thuận, đề nghị UBND H.Cẩm Mỹ có trách nhiệm thực hiện biện pháp cưỡng chế hành chính thu hồi đất xây dựng kế hoạch cưỡng chế cụ thể thực hiện ngay trong tháng 2/2022.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu dự án Đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây phải rút ngắn thời gian hoàn thành trước một quý. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GT-VT đã họp và rút tiến độ hoàn thành dự án. Kế hoạch ban đầu là hoàn thành xây dựng trong tháng 12/2022 thì nay phải hoàn thành trong tháng 9/2022.

You may also like...