Vietcombank rao bán khoản nợ hơn 500 tỷ đồng

Vietcombank chi nhánh Hải Phòng vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam. 

Cụ thể, tài sản đấu giá là toàn bộ khoản nợ của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam tại Vietcombank Hải Phòng (dư nợ tính đến ngày 30/11/2020 là hơn 26,5 triệu USD tương đương 617,3 tỷ đồng, tỷ giá tạm tính 23.280 VND/USD). 

Tài sản bảo đảm của khoản nợ là 3 tàu biển bao gồm Tàu biển Đại Minh, Tàu biển Đại Nam, Tàu biển Fortune Frighter. 

Tàu biển Đại Minh là loại tàu dầu, đóng năm 2004 tại Nhật Bản, có trọng tải: 47.148 DWT.  Tàu biển Đại Nam là tàu chở dầu vỏ kép, đóng năm 2000 tại Nhật Bản, có trọng tải: 47.102 DWT. Tàu biển Fortune Frighter là tàu chở container; đóng năm 1997 tại Nhật Bản; trọng tải: 8.937,80 DWT. 

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 100% dư nợ gốc của khoản nợ là gần 22,7 triệu USD, tương đương 528,3 tỷ đồng theo tỷ giá tạm tính 23.280 VND/USD (Mức giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí). Số tiền đặt trước là 100 tỷ đồng, bước giá 500 triệu đồng. 

Đây có thể là khoản nợ lớn nhất mà Vietcombank rao bán trong năm nay. Trước đó, các khoản nợ/ tài sản đảm bảo mà Vietcombank rao bán có giá trị chỉ khoảng một trăm tỷ đổ xuống. 

You may also like...