Vận tải biển khởi sắc, Hải An (HAH) lãi ròng kỷ lục 203 tỷ đồng trong quý 4, gấp 4 lần cùng kỳ

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và lũy kế năm 2021, Công ty Cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (HoSE: HAH) trong năm nay đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, trong quý 4 năm 2021, công ty thu về 671 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 85% so với cùng kì năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp quý 4 của HAH là 337 tỷ đồng, đã tăng 316% từ mức 81 tỷ của quý 4 năm trước. Doanh thu từ hoạt động tài chính của HAH cũng đã tăng 8 tỷ trong quý này. Bên cạnh đó, HAH còn lãi hơn 9 tỷ từ các công ty liên doanh liên kết.

Vận tải biển khởi sắc, Hải An (HAH) lãi ròng kỷ lục 203 tỷ đồng trong quý 4, gấp 4 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

You may also like...