Địa ốc Tân Kỷ (TKC) triển khai chào bán hơn 5 triệu cổ phiếu huy động vốn để thanh toán các khoản nợ

CTCP Xây dựng và kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ (mã chứng khoán TKC) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Theo đó Địa ốc Tân Kỷ dự kiến phát hành gần 5,4 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 2;1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới.

Dự kiến huy động gần 54 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, Địa ốc Tân Kỷ cho biết dùng để thanh toán các khoản nợ trong năm 2022.

Địa ốc Tân Kỷ (TKC) triển khai chào bán hơn 5 triệu cổ phiếu huy động vốn để thanh toán các khoản nợ - Ảnh 1.

You may also like...