TTC Sugar (SBT) báo lãi quý 1 niên độ 2021-2022 tăng gấp gần 2 lần cùng kỳ lên 195 tỷ đồng

CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC Sugar, SBT) đã công bố báo cáo tài chính quý 1 của năm tài chính 2021-2022. Năm tài chính của TTC Sugar bắt đầu từ 1/7 và kết thúc vào 30/6 năm sau.

Tính riêng quý 1 (1/7-30/9), doanh thu thuần TTC Sugar đạt 4.312 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước đó. Tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng cao hơn ở mức 19,5% nên lợi nhuận gộp đạt 497,4 tỷ đồng chỉ tăng 7% so với cùng kỳ niên độ trước.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty đường vẫn đóng vai trò chủ lực trong cơ cấu doanh thu với mức ghi nhận gần 4.124 tỷ đồng, chiếm gần 96% tổng doanh thu thuần và tăng 15,4% so với cùng kỳ niên độ trước.

TTC Sugar (SBT) báo lãi quý 1 niên độ 2021-2022 tăng gấp gần 2 lần cùng kỳ lên 195 tỷ đồng - Ảnh 1.

You may also like...