Tập đoàn Bảo Việt (BVH) báo lãi sau thuế gần 2.000 tỷ đồng năm 2021, vượt 93% kế hoạch

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) công bố báo cáo tài chính quý 4 và kết quả kinh doanh cả năm 2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 10.044 tỷ đồng, tăng 3,6% so với doanh thu đạt được quý 4/2020. Trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt gần 10.100 tỷ đồng. Trừ các chi phí, Bảo Việt lỗ gộp gần 5 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, trong khi quý 4/2020 lãi gộp hơn 472 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong quý đạt 2.308 tỷ đồng, xấp xỉ bằng cùng kỳ. Trong khi đó chi phí tài chính giảm được 87 tỷ đồng, xuống mức 328 tỷ đồng. Các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lãi hơn 14 tỷ đồng (giảm 29 tỷ đồng so với cùng kỳ). Tuy vậy chi phí bán hàng giảm được 177 tỷ đồng xuống còn 534 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 241 tỷ đồng xuống mức 836 tỷ đồng.

Kết quả, quý 4 Bảo Việt lãi trước thuế 663 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 552 tỷ đồng, tăng 4,7% so với số lãi 527 tỷ đồng đạt được quý 4/2020.

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) báo lãi sau thuế gần 2.000 tỷ đồng năm 2021, vượt 93% kế hoạch - Ảnh 1.

You may also like...