Sắp tích hợp căn cước công dân gắn chip với bằng lái xe, BHYT

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an thúc đẩy triển khai Quyết định 1911/QĐ-TTg về việc thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Trong đó, trong tháng 12/2021, Bộ Công an cần tập trung tổ chức kết nối với cơ sở dữ liệu về thuế, hải quan, ngân hàng, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế để tích hợp thông tin vào thẻ căn cước công dân gắn chip phục vụ tiện ích cho người dân; chuẩn bị nền tảng dữ liệu để tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cung cấp định danh và xác thực điện tử.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong tháng 12/2021; Nghị định về định danh và xác thực điện tử và Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước tháng 5/2022.

Về đề án đẩy mạnh ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành và trình Chính phủ phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện trong tháng 12/2021.

Ngoài ra, Thủ tướng giao Bộ Công an làm việc cụ thể với Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với đề xuất của Bộ Công an. Cụ thể, Bộ Công an sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc phát triển và sử dụng các ứng dụng trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID, trên nền tảng công nghệ sinh trắc học để cung cấp các dịch vụ định danh, xác thực điện tử trong thanh toán, mở tài khoản… tạo thuận lợi cho người dân.

Đồng thời, Bộ Công an cũng sẽ làm việc với Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung Luật căn cước công dân; Bộ Tư pháp chủ trì rà soát các văn bản luật phục vụ triển khai định danh và xác thực điện tử, tích hợp thông tin các giấy tờ cá nhân của công dân trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID.

You may also like...