PTL, MWG, NVL, TCO, TDM, LDP, NDX, LBM: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Đầu tư hạ tầng và đô thị Dầu khí (PTL): Ông Nguyễn Văn Vinh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 11.053.630 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 20.083.840 cp (tỷ lệ 20,08%). Giao dịch thực hiện ngày 7/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu PTL, cùng ngày, ông Lê Văn Thăng, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 8.515.000 cp (tỷ lệ 8,52%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Thăng không sở hữu cổ phiếu nào. Bà Lê Thị Tư, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 8.516.000 cp (tỷ lệ 8,52%) và trở thành cổ đông lớn, trước giao dịch bà Tư không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG): Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT, đã bán 1 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 17.064.946 cp (tỷ lệ 2,,393%). Giao dịch thực hiện từ 3/12 đến 10/12/2021.

CTCP Tập đoàn đầu tư Địa ốc No Va (NVL): Ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT, đã chuyển nhượng 107.302.623 cp để góp vốn vào doanh nghiệp, giảm lượng sở hữu từ 317.341.071 cp (tỷ lệ 21,535%) xuống 210.038.448 cp (tỷ lệ 14,353%). Giao dịch thực hiện ngày 9/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu NVL, cùng ngày, CTCP NovaGroup đã nhận chuyển nhượng 107.302.623 cp, nâng lượng sở hữu từ 290.038.913 cp (tỷ lệ 19,682%) lên 397.341.536 cp (tỷ lệ 26,964%).

CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO): Ông Nguyễn Duy Dinh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 350.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 4.345.840 cp (tỷ lệ 23,23%). Giao dịch thực hiện ngày 9/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TCO, cùng ngày, bà Phạm Duy Như Quỳnh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 400.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.616.734 cp (tỷ lệ 13,99%).

CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM): Ông Võ Văn Bình, Thành viên HĐQT, đã bán 1 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 750.000 cp (tỷ lệ 0,78%). Giao dịch thực hiện từ 17/11 đến 9/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TDM, CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã bán 204.300 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 9.891.700 cp (tỷ lệ 9,89%). Giao dịch thực hiện ngày 9/12/2021.

CTCP Dược Lâm Đồng Ladophar (LDP): CTCP Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim đã bán toàn bộ 6.818.118 cp (tỷ lệ 53,91%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 6/12 đến 8/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu LDP, Ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu, Giám đốc tài chính, đã bán toàn bộ 115..883 cp (tỷ lệ 0,91%). Giao dịch thực hiện ngày 7/12/2021.

CTCP Xây lắp phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX): Ông Lương Thanh Viên, tổng Giám đốc, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Viên sở hữu 251.603 cp (tỷ lệ 2,62%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/12 đến 7/1/2022.

CTCP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng (LBM): Ông Trần Hùng Phương, Thành viên BKS, đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 400.130 cp (tỷ lệ 4,0013%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/12 đến 14/1/2022.

You may also like...