Bất động sản An Gia (AGG) xin ý kiến cổ đông dừng triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu

HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG) vừa thông qua Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về hàng loạt nội dung quan trọng. Cụ thể, ngày 3/11 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Sau đó thời gian thực hiện lấy ý kiến sẽ từ ngày 8/11 đến ngày 18/11/2021.

Theo đó, HĐQT An Gia trình cổ đông thông qua việc dừng đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Trước đó, An Gia vừa công bố nhận được giấy chứng nhận phát hành cổ phiếu chào bán và trả cổ tức cho cổ đông do UBCKNN cấp. Phương án đưa ra khi đó là phát hành hơn 91 triệu cổ phần theo tổng tỷ lệ 110%, trong đó trả cổ tức tỷ lệ 10% và chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đồng. Số vốn thu về khoảng 827,5 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn đầu tư, xây dựng các dự án bất động sản mà công ty là chủ đầu tư hoặc hợp tác đầu tư.

An Gia dự kiến sẽ điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cho mục đích tăng vốn điều lệ (điều chỉnh tỷ lệ phát hành, thực hiện quyền); và thay thế phương án đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 31/3/2021.

Ngoài ra, HĐQT cũng trình cổ đông thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và điều lệ Công ty.

Trên thị trường, cổ phiếu AGG sau giai đoạn tăng mạnh lên vùng đỉnh vào hồi cuối tháng 7 tại mức giá 56.000 đồng/cổ phiếu đã quay đầu vào nhịp điều chỉnh. Hiện, chốt phiên giao dịch ngày 14/10, thị giá dừng tại mức 44.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng giảm 21% từ đỉnh.

Bất động sản An Gia (AGG) xin ý kiến cổ đông dừng triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu - Ảnh 1.

You may also like...