Petrosetco (PET) ước đạt lợi nhuận 2021 cao nhất trong vòng 10 năm, vượt 44% kế hoạch đề ra

Tổng công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã chứng khoán: PET) vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh năm 2021 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 16.800 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm 2020; lợi nhuận trước thuế đạt 360 tỷ đồng; tăng trưởng 74% so với cùng kỳ năm 2020. Đây cũng là kết quả lợi nhuận cao nhất của công ty kể từ năm 2012.

Như vậy, so sánh với kế hoạch đề ra, chỉ tiêu doanh thu đạt 112% và lợi nhuận trước thuế đạt 144%. Trong đó, ước tính riêng tháng 12 doanh thu đạt 1.348 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 33 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 35% và 154% so với cùng kỳ năm 2020.

Trước đó, Petrosetco ghi nhận kết quả hợp nhất lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 với doanh thu đạt 11.485 tỷ đồng và LNTT đạt gần 238 tỷ đồng. Như vậy, tính riêng trong quý 4/2021, doanh nghiệp ước đạt 5.315 tỷ đồng và LNTT ước đạt 122 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng lần lượt 27% và 103% so với cùng kỳ 2020.

Theo báo cáo của doanh nghiệp, mảng bán lẻ điện thoại, laptop thời gian qua là hoạt động đem lại doanh thu và lợi nhuận cao cho Petrosetco, trong đó nhân tố đóng góp chính là doanh số bán các sản phẩm Apple trong bối cảnh tình trạng hàng hóa khan hiếm diễn ra.

Bước sang năm 2022, Petrosetco đặt ra kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 với doanh thu hợp nhất kỳ vọng đạt 20.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 33% so với kế hoạch năm 2021. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 420 tỷ đồng, tăng 68% so với kế hoạch năm 2021.

Petrosetco (PET) ước đạt lợi nhuận 2021 cao nhất trong vòng 10 năm, vượt 44% kế hoạch đề ra - Ảnh 1.

You may also like...