Nhiều “ông lớn” nhảy vào lĩnh vực trung gian thanh toán

Từ đầu năm đến nay Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cấp 4 giấy phép mới cho các tổ chức không phải là ngân hàng hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Gần nhất, ngày 12/4 vừa qua, NHNN đã cấp giấy phép cho Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPOST); trước nữa, ngày 9/3 là cho Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Theo đó, sau khi nhiều tên tuổi lớn như Vingroup , Viettel , VNPT, FPT … lần lượt tham gia qua đầu mối là các công ty thành viên, lĩnh vực trung gian thanh toán tại Việt Nam tiếp tục góp mặt thêm những “ông lớn” như VNPOST và MobiFone. Hầu hết những tên tuổi này đều có hệ sinh thái khách hàng rộng lớn, với độ phủ phạm vi cả nước.

Với 4 giấy phép cấp từ đầu năm 2021 đến nay, Việt Nam hiện đã có 43 tổ chức không phải là ngân hàng hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Những giấy phép đầu tiên được cấp ở lĩnh vực này bắt đầu vào năm 2015, như với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY), Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động trực tuyến (M_SERVICE JSC)…

You may also like...