Người Trung Quốc thừa nhận, sản vật Việt Nam bỏ xa hàng TQ, đến Càn Long, Từ Hi còn mê mẩn

Quế Trung Quốc thua xa quế Việt Nam

Câu chuyện thứ nhất, Triều Tiên vương triều thực lục chép rằng, Triều Tiên thường mua hương liệu dược liệu từ An Nam (tên gọi trước đây của Việt Nam) thông qua Trung Quốc. Vì Triều Tiên thiếu lang y và dược liệu nên từ đời Tống, nước này đã có thông lệ mời lang y và nhập thuốc từ Trung Quốc. Các triều đại Minh – Thanh cũng không ngoại lệ. Quan thư trạng (người làm nhiệm vụ ghi lại lịch trình, sự việc của sứ đoàn) Triều Tiên từng thảo luận với các quan viên Trung Quốc về các dược liệu như quế, hoắc hương, cánh kiến trắng sản sinh ở vùng đất nào thì cho chất lượng tốt nhất, cuối cùng hai bên nhất trí rằng, An Nam là tốt nhất.

Quan thư trạng thưa rằng: “Dược liệu của tiểu bang đều phụ thuộc vào thượng quốc. Mỗi năm sau khi thương thảo xong giá cả, sẽ tùy theo nhu cầu y viện trong nước mua về. Nhất là hai loại quế và hoắc hương, các cửa hàng có bán nhưng đều không phải loại tốt. Hai loại này, đều sinh trưởng ở phương Nam, quế Giao Chỉ là tốt nhất, hoắc hương An Nam số 1 (đều chỉ Việt Nam). Đúng không?”

Viên quan Trung Quốc trả lời: “Quế sinh trưởng ở Giao Chỉ, cánh kiến trắng sản sinh ở An Nam. Hai loài này là tốt nhất. Sách Bản thảo ghi:” Quế bắt lửa sẽ trở lại hương vị ban đầu, ngọt mà thơm”. Hiện nay, phủ Tuần Châu, tỉnh Quảng Tây có nhiều loại này nhưng vị cay, kém xa so với Giao Chỉ…“.

 Người Trung Quốc thừa nhận, sản vật Việt Nam bỏ xa hàng TQ, đến Càn Long, Từ Hi còn mê mẩn - Ảnh 1.

You may also like...