Ngành vận tải biển tiếp tục khởi sắc, Hải An (HAH) báo lãi ròng quý 3 gấp hơn 4 lần cùng kỳ lên 93 tỷ đồng

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán: HAH) đã công bố BCTC hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu gần 476 tỷ đồng, tăng tới 65% so với con số 288 tỷ đồng cùng kỳ. Chi phí giá vốn có mức tăng chậm hơn giúp lợi nhuận gộp tương ứng vào mức 140 tỷ, gấp hơn 3 lần thực hiện trong quý 3/2020. Biên lãi gộp đạt 29%.

Các chi phí của HAH trong quý 3 không có biến động quá lớn so với cùng kỳ. Kết quả, LNST Công ty thu về vẫn tăng gần 4,7 lần cùng kỳ lên mức101 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ gấp 4 lần quý 3/2020 lên mức 93  tỷ đồng.

Giải trình về tình hình kinh doanh trong quý 3, HAH cho biết, giá cho thuê tàu tăng giúp nguồn thu từ cho thuê tàu tăng trưởng tốt. Bên cạnh đó, đối với tàu khai thác, sản lượng vận tải tăng đi kèm với giá cước tăng “nóng” thúc đẩy lợi nhuận từ đội tàu trong kỳ báo cáo tăng đột biến. 

Mặt khác, sản lượng hoạt động khai thác cảng và depot cũng tăng do đội tàu đem lại. Hoạt động tại các công ty liên kết cũng có mức lợi nhuận tốt, đóng góp thêm cho đà tăng kết quả hợp nhất của toàn doanh nghiệp.

Ngành vận tải biển tiếp tục khởi sắc, Hải An (HAH) báo lãi ròng quý 3 gấp hơn 4 lần cùng kỳ lên 93 tỷ đồng - Ảnh 1.

You may also like...