Ngành cảng biển khởi sắc, VIP Green Port (VGR) báo lãi 204 tỷ đồng cả năm, tăng trưởng 34%

CTCP Cảng Xanh VIP (VIP Green Port – mã chứng khoán VGR) công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 223,3 tỷ đồng, tăng 15,8%, trong khi chi phí vốn được tiết giảm mạnh, khiến lợi nhuận gộp thu về đạt hơn 95 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ. Trừ chi phí, quý 4 Cảng Xanh VIP lãi sau thuế 57 tỷ đồng, tăng 68% so với số lãi gần 34 tỷ đồng đạt được quý 4/2020.

Cảng Xanh VIP là doanh nghiệp hoạt động trong ngành bốc xếp hàng hóa, dịch vụ cảng biển, kho bãi, vận tải hàng hóa ven biển… Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ hoạt động xếp dỡ container đạt gần 108 tỷ đồng, chiếm 48% tổng doanh thu trong quý. Doanh thu từ hoạt động xếp dỡ container quý 4 vừa qua cũng giảm 34% so với cùng kỳ. Tuy vậy hoạt động lưu kho bãi, chạy lạnh, kiểm hàng lại tăng 55%. Đáng chú ý, quý 4 vừa qua công ty ghi nhận khoản doanh thu từ hoạt động nâng hạ, đạt 76 tỷ đồng, đóng góp trên 34% tổng doanh thu. Cùng kỳ năm 2020 không có doanh thu từ hoạt động này.

Ngành cảng biển khởi sắc, VIP Green Port (VGR) báo lãi 204 tỷ đồng cả năm, tăng trưởng 34% - Ảnh 1.

You may also like...