MWG, JVC, NLG, VCI, HDO, APH, LMH, AMS, MDG, CAG, SMT, SPI: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG): Quỹ từ thiện Mái Ấm thế giới di động đã bán toàn bộ 240.000 cp. Giao dịch thực hiện từ 23/8 đến 7/9/2021.

CTCP Thiết bị y tế Việt Nhật (JVC): Pyn Elite Fund (Non – Ucits) đã bán 3.113.700 cp, giảm lượng sở hữu từ 9.450.100 cp (tỷ lệ 8,4%) xuống 6.336.400 cp (tỷ lệ 5,63%). Giao dịch thực hiện ngày 1/9/2021.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Bà Trần Trương Đoan Thục, em dâu ông Cao Tấn Thạch – Thành viên hĐQT – đã bán 300.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 200.025 cp (tỷ lệ 0,07%). Giao dịch thực hiện từ 9/8 đến 7/9/2021.

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI): Bà Trần Thị Lan, mẹ ông Tô Hải – Tổng Giám đốc – đã bán toàn bộ 1.455.000 cp (tỷ lệ 0,44%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện từ 25/8 đến 7/9/2021.

CTCP Hưng Đạo Container (HDO): Ông Nguyễn Thanh Toàn, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.014.100 cp, nâng lượng sở hữu từ 186.700 cp (tỷ lệ 1,11%) lên 1.200.800 cp (tỷ lệ 7,14%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 20/8/2021.

CTCP Tập đoàn An Phát Holding (APH): Ông Nguyễn Lê Trung, nhà đầu tư cá nhân, đăng ký mua 1,6 triệu cp. Trước giao dịch ông Trung sở hữu 2,85 triệu cp (tỷ lệ 1,41%). Giao dịch thực hiện từ 18/8 đến 7/9/2021.

Cũng liên quan cổ phiếu APH, ông Phạm Hoàng Việt, em trai ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT, đã mua 600.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.450.000 cp. Giao dịch thực hiện từ 6/9 đến 7/9 đến 7/9/2021.

CTCP Landmark Holding (LMH): Ông Trần Thế Bình, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 718.900 cp và bán 1.300.500 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 720.200 cp (tỷ lệ 2,81%). Giao dịch thực hiện ngày 27/8/2021.

CTCP Cơ khí xây dựng AMECC (AMS): Ông Trần Ngọc Sơn, anh ông Trần Ngọc Dương – Ủy viên HĐQT – đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 383.550 cp (tỷ lệ 1,05%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/9 đến 5/10/2021.

CTCP Miền Đông (MDG): CTCP CIC 39 đăng ký mua 400.000 cp. Trước giao dịch CIC39 sở hữu 600.000 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/9 đến 9/10/2021.

CTCP Cảng An Giang (CAG): Công ty TNHH MTV XNK Hùng Anh đăng ký bán toàn bộ 1.579.000 cp (tỷ lệ 11,44%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/9 đến 5/10/2021.

CTCP Sametel (SMT): Ông Nguyễn Lê Văn, ủy viên HĐQT, đã mua 100.000 cp (tỷ lệ 1,83%). Trước giao dịch ông Văn không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 26/8 đến 27/8/2021.

CTCP Spiral Galaxy (SPI): Ông Nguyễn Cảnh Dương, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 200.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.044.500 cp (tỷ lệ 6,21%). Giao dịch thực hiện ngày 31/8/2021.

You may also like...