Mảng BĐS sụt giảm, Nhà Đà Nẵng (NDN) vẫn lãi 214 tỷ đồng sau 9 tháng nhờ lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán

CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán: NDN) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với doanh thu thuần đạt 203 tỷ đồng, giảm 58% so với quý 2/2020. Tỷ lệ giá vốn giảm cùng tốc độ với doanh thu, dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 83 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính đạt 55 tỷ đồng, tăng 37% so với doanh thu ghi nhận trong quý 3/2020. Đây chủ yếu từ thu lãi tiền gửi và lãi đầu tư chứng khoán. 

Chi phí tài chính tăng mạnh lên hơn 30 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ gần 2 tỷ đồng; còn các chi phí như chi phí bán hàng và chi phí bán hàng đều được tiết giảm. Kết quả, NDN báo lãi quý 3 hơn 81 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận quý 3 chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 làm doanh thu chuyển nhượng căn hộ dự án Monarchy Block B giảm sút đáng kể, khiến mảng kinh doanh chính là bất động sản ghi nhận giảm so với cùng kỳ.

Mảng BĐS sụt giảm, Nhà Đà Nẵng (NDN) vẫn lãi 214 tỷ đồng sau 9 tháng nhờ lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán - Ảnh 1.

You may also like...