Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) báo lãi 6 tháng gấp 19 lần cùng kỳ 2020, vượt 72% kế hoạch năm

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, mã chứng khoán: VDS) vừa công bố BCTC riêng quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021 với kết quả vô cùng ấn tượng.

Cụ thể, tính riêng trong quý 2, doanh thu hoạt động của VDSC đạt gần 320,6 tỷ đồng,gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế nửa đầu năm 2021, công ty ghi nhận gần 520,5 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng trưởng 216% so với 6 tháng đầu 2020.

Lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 187 tỷ đồng, tăng hơn 78% so với cùng kỳ; qua đó luỹ kế 6 tháng đạt 310,4 tỷ đồng.  Khấu trừ đi thuế, VDSC báo lãi quý 2/2021 đạt gần 149 tỷ đồng, tăng trưởng gần 47% so với cùng kỳ 2020; luỹ kế 6 tháng đạt 247 tỷ đồng, gấp đến 19 lần so với quý 2 năm trước 2020 (13 tỷ đồng). EPS 6 tháng đạt 1.486 đồng/cổ phiếu.

VDSC cho biết, trong bối cảnh thị trường chứng khoán vô cùng thuận lợi, công ty đã nắm bắt và tận dụng các cơ hội kinh doanh, qua đó đạt được kết quả vượt bậc. Được biết trong năm 2021, VDSC đặt kế hoạch doanh thu riêng công ty mẹ là 528 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 144 tỷ đồng. Như vậy chỉ trong nửa đầu năm, công ty đã hoàn thành 98% kế hoạch doanh thu đồng thời vượt 72% mục tiêu lãi cả năm 2021.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) báo lãi 6 tháng gấp 19 lần cùng kỳ 2020, vượt 72% kế hoạch năm - Ảnh 1.

You may also like...