Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 6 doanh nghiệp

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS): Ngày 20/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 28/1/2022.

CTCP Lương thực thực phẩm Safoco (SAF): Ngày 17/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/1/2022.

CTCP Gạch men Thanh Thanh (TTC): Ngày 20/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 28/1/2022.

CTCP Thủy điện Nước Trong (NTH): Ngày 10/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/2/2022.

CTCP Dệt may 7 (DM7): Ngày 20/1 – ngày ĐKCC nhận thêm cổ tức cho cổ đông bằng lợi nhuận còn lại của năm 2019 và 2020, tỷ lệ 6,6525% (01 cổ phiếu nhận 665,25%). Thời gian thanh toán 26/1/2022.

CTCP Quy hoạch và đầu tư xây dựng Hậu Giang (HGC): Ngày 24/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian thanh toán 11/2/2022.

You may also like...