KBC, PDR, VIB, KDH, HHV, LCM, ATS, HIG: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC): Amersham Industries Limited đa mua 500.000 cp, DC Developing Markets Strateies Public Limited Company đã mua 1.210.000 cp, nâng tổng sở hữu của nhóm 10 quỹ liên quan từ 43.970.300 cp (tỷ lệ 7,7173%) lên 45.680.300 cp (tỷ lệ 8,0174%). Giao dịch thực hiện ngày 9/2/2022.

CTCP Phát triển bất động sản Phát Đạt (PDR): Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT, đã chuyển 24 triệu cp để góp vốn thành lập công ty, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 253.690.510 cp (tỷ lệ 51,48%). Giao dịch thực hiện ngày 8/2/2022. Bên nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Phát Đạt Holdings nhận chuyển nhượng 24 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 44 triệu cp (tỷ lệ 8,93%).

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VIB): Công đoàn ngân hàng đăng ký bán 200.000 cp trong tổng số 4.861.083 cp (tỷ lệ 0,108%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/2 đến 14/3/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VIB, ông Lê Quang Trung, người có liên quan tới người nội bộ, đã bán 400.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 61.540 cp. Giao dịch thực hiện từ 12/1 đến 7/2/2022.

CTCP Đầu tư kinh doanh nhà Khang Điền (KDH): CTCP Quản lý quỹ VinaCapital đăng ký mua 170.000 cp. Trước giao dịch đơn vị này không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/2 đến 15/3/2022.

CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV): Ông Nguyễn Tấn Đông, Phó Chủ tịch HĐQT, đã mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Đông không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 20/1 đến 8/2/2022.

CTCP Khai thác và chế biến khoáng sản Lào Cai (LCM): Ông Lưu Quang Hưng, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 200.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 1.135.000 cp (tỷ lệ 4,6%) lên 1.335.000 cp (tỷ lệ 5,4%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 20/1/2022.

CTCP Suất ăn công nghiệp Atesco (ATS): Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, đã mua 177.300 cp (tỷ lệ 5,07%) trong tổng số 500.000 cp đăng ký mua trước đó và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 25/1 đến 28/1/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu ATS, bà Nguyễn Thị Huệ, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 177.300 cp. Giao dịch thực hiện ngày 28/1/2022.

CTCP Tập đoàn HIPT (HIG): Ông Võ Văn Mai, Ủy viên HĐQT, đã bán 615.800 cp, giảm lượng sở hữu từ 1.503.647 cp (tỷ lệ 7,29%) xuống 887.847 cp (tỷ lệ 4,31%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 30/12/2021 đến 27/1/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu HIG, ông Lê Hải Đoàn, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 866.900 cp. Trước giao dịch ông Đoàn sở hữu 5.333.100 cp (tỷ lệ 25,86%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/2 đến 11/3/2022.

You may also like...