HSBC: Việt Nam vẫn còn là điểm đến hấp dẫn về đầu tư FDI

Bức tranh kinh tế Việt Nam 2022 không chỉ toàn màu xám

Báo cáo của HSBC nhận định, khả năng ứng phó trước các rủi ro bên ngoài của Việt Nam đã ngày càng tốt lên qua các năm nhờ có thặng dư tài khoản vãng lai do thặng dư thương mại tăng lên. Song, năm 2021, trong bối cảnh giãn cách kéo dài, Việt Nam đã có hai quý thâm hụt thương mại liên tiếp, cụ thể là quý 2 và quý 3.

Thế nhưng, các chuyên gia cho biết, tin tốt là động lực tăng trưởng bên ngoài đã hoạt động trở lại sau khi mở cửa nền kinh tế từ 1/10. 

“Mặc dù chúng tôi vẫn kỳ vọng năm nay có thặng dư thương mại nhưng nhiều khả năng thặng dư không đủ lớn để bù đắp cho thâm hụt trong dịch vụ và thu nhập chính. Chúng tôi dự báo mức thâm hụt tài khoản vãng lai sẽ ở mức 0,5% GDP”, các chuyên gia HSBC dự báo.

Báo cáo cũng nhấn mạnh, bức tranh kinh tế của Việt Nam không chỉ toàn màu xám. Minh chứng là nền tảng của tài khoản vãng lai, lượng kiều hối vẫn duy trì ổn định, bền vững. Trong khi đó, thương mại của Việt Nam sẽ bình thường hóa trở lại khi gián đoạn chuỗi cung ứng giảm bớt, nhờ vậy tài khoản vãng lai sẽ có thặng dư nhẹ ở mức 2,3% GDP trong năm 2022.

HSBC: Việt Nam vẫn còn là điểm đến hấp dẫn về đầu tư FDI - Ảnh 1.

You may also like...