Hà Nội nói gì về miễn phí dịch vụ chung cư do ảnh hưởng dịch COVID-19?

Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người dân, TP đã có chính sách an sinh xã hội miễn giảm tiền nước sinh hoạt, miễn giảm học phí. Tuy nhiên chưa có chính sách miễn giảm phí dịch vụ chung cư các khu đô thị.

Do đó, cử tri đề nghị TP quan tâm, với vai trò quản lý nhà nước để điều tiết các khoản phí hỗ trợ cho người dân trên địa bàn TP.

Trả lời vấn đề này, UBND TP Hà Nội cho biết, theo quy định về phí, lệ phí thì tại Điều 2 Thông tư số 85/2019 của Bộ Tài chính quy định về danh mục 21 khoản phí thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh, trong đó không có phí dịch vụ chung cư.

Ngoài ra, quy định về giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được quy định tại Điều 106 Luật Nhà ở số 65/2014.

 Hà Nội nói gì về miễn phí dịch vụ chung cư do ảnh hưởng dịch COVID-19?  - Ảnh 1.

You may also like...