Giá trị vốn hóa của thị trường tiền số vượt 2.000 tỷ USD, tăng gấp đôi chỉ trong 2 tháng

Lần đầu tiên trong lịch sử, tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền số vừa vượt mốc 2.000 tỷ USD, tăng gấp đôi chỉ trong 2 tháng nhờ nhu cầu từ các nhà đầu tư định chế tăng vọt.

Chỉ riêng Bitcoin – đồng tiền số lớn nhất trong số hơn 6.600 đồng mà CoinGecko theo dõi – đã có giá trị vốn hóa đạt hơn 1.000 tỷ USD sau khi tăng giá hơn gấp đôi trong năm 2021, lên 58.858 USD. 5 đồng tiếp theo – Ether, Binance Coin, Polkadot, Tether và Cardano – có tổng giá trị vốn hóa vào khoảng 422 tỷ USD.

Giá trị vốn hóa của thị trường tiền số vượt 2.000 tỷ USD, tăng gấp đôi chỉ trong 2 tháng - Ảnh 1.

You may also like...