Gelex (GEX): Chào bán 5,4 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết với giá 16.000 đồng/cp

Tập đoàn Gelex (GEX) vừa công bố kế hoạch bán 5,4 triệu cổ phiếu với giá 16.000 đồng/cp. Được biết, đây là lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết tại đợt chào bán ra công chúng mới đây.

Cụ thể, GEX đã chào bán tổng cộng gần 293 triệu cổ phiếu, giá chào bán 12.000 đồng/cp. Khối lượng thực tế đã phân phối là 287,5 triệu đơn vị, tương ứng với số tiền thu về là 3.450 tỷ đồng. Các cổ phiếu bán ra đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Tương ứng, số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết còn lại là hơn 5,4 triệu cổ phiếu.

Trong đợt chào bán này, đối tượng là nhà đầu tư có năng lực tài chính, chấp nhận hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm, đồng thời đáp ứng một số điều kiện do GEX quy định. Thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu đến 15h ngày 16/7/2021.

Trên sàn, cổ phiếu GEX đang được giao dịch ở mức 22.250 đồng/cp, tăng 24% thị giá kể từ đầu năm.

Gelex (GEX): Chào bán 5,4 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết với giá 16.000 đồng/cp - Ảnh 1.

You may also like...