Dabaco (DBC): LNST quý 2 giảm mạnh chỉ còn phân nửa cùng kỳ, luỹ kế 6 tháng đạt 579 tỷ đồng

Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) đã có đánh giá tình hình kinh doanh quý 2 cũng như 6 tháng đầu năm 2021. Ghi nhận, doanh thu quý 2/2021 đạt 3.812 tỷ đồng, tăng 40%. Khấu trừ chi phí lợi nhuận sau thuế Công ty đạt 214 tỷ đồng, giảm mạnh chỉ bằng phân nửa so với cùng kỳ năm 2020 (đạt hơn 401 tỷ đồng).

Lũy kế 6 tháng, doanh thu Công ty đạt 8.431 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế thu về 579 tỷ đồng, giảm 23%.

Năm 2021, DBC đặt kế hoạch 15.439 tỷ doanh thu, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng thu về 827 tỷ đồng. Như vậy, lũy kế 6 tháng Công ty đã thực hiện được 55% kế hoạch doanh thu và 70% kế hoạch lợi nhuận.

Dabaco (DBC): LNST quý 2 giảm mạnh chỉ còn phân nửa cùng kỳ, luỹ kế 6 tháng đạt 579 tỷ đồng - Ảnh 1.

You may also like...