Cổ phiếu tăng gấp 3 trong 1 năm, sếp Hòa Phát tặng lượng cổ phiếu trị giá 750 tỷ cho 3 người con

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo giao dịch cổ đông nội bộ Tập đoàn Hoà Phát (mã HPG).

Theo đó, Phó Chủ tịch HĐQT Trần Tuấn Dương, hiện là Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Hoà Phát đăng ký bán 12 triệu cổ phiếu HPG từ ngày 13/5-11/6/2021.

Sau giao dịch, ông Dương còn nắm giữ 76.645.414 cổ phiếu HPG, tương đương 2,31%. 

Cùng thời gian trên, 3 người con của ông Dương là Trần Bảo Ngọc, Trần Ngọc Diệp và Trần Gia Bảo đăng ký mua vào mỗi người 4 triệu cổ phiếu HPG. Trước đó, con trai và con gái của ông Dương không ai nắm giữ cổ phiếu HPG. Giao dịch này có thể cho thấy ông Dương đã tặng cho mỗi người con số cổ phiếu Hoà Phát trị giá 252 tỷ đồng (tính theo giá đóng cửa hôm nay là 63.000 đồng/cp). 

Hiện giá trị cổ phiếu HPG ông Dương đang nắm giữ vào khoảng 5.584,6 tỷ đồng.

Như vậy là thế hệ F1 của các founder Hoà Phát bắt đầu tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại HPG. Con trai ông Trần Đình Long là Trần Vũ Minh hiện đang nắm giữ 40 triệu cổ phiếu Hoà Phát, hiện có giá trị 2.520 tỷ đồng. Trong 1 năm qua, cổ phiếu Hoà Phát đã tăng gấp gần 3,5 lần từ 18.000 đồng/cp lên 63.000 đồng/cp. Chỉ tính riêng tháng 4/2021 tới nay, cổ phiếu Hoà Phát tăng 37%. 

Cổ phiếu tăng gấp 3 trong 1 năm, sếp Hòa Phát tặng lượng cổ phiếu trị giá 750 tỷ cho 3 người con - Ảnh 1.

You may also like...