Chứng khoán SSI muốn tiếp tục chào bán 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ, nâng vốn điều lệ sát ngưỡng 16.000 tỷ đồng

Từ ngày 17/12/2021 đến 10/1/2022, CTCP Chứng khoán SSI thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc chào bán thêm cổ phiếu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ.

Trong tờ trình gửi cổ đông, HĐQT SSI đã báo cáo tiến độ thực hiện phương án tăng vốn tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Theo đó, lần lượt trong tháng 9 và tháng 10/2021, SSI đã phát hành hơn 218 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 6:2 và chào bán 109 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tính thêm đợt phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP đang thực hiện, vốn điều lệ của SSI dự kiến sẽ đạt mức 9.947,5 tỷ đồng.

Xét thấy nhu cầu tăng vốn vẫn rất cần thiết, SSI xin ý kiến cổ đông thông qua phương án tiếp tục chào bán tối đa 497,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1. Giá chào bán là 15.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị huy động dự kiến là 7.460 tỷ đồng. Nếu được cổ đông chấp thuận và chào bán thành công 100%, vốn điều lệ của SSI sẽ tăng lên hơn 14.921 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện trong năm 2022 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT.

Đáng chú ý, thông tin mới từ tờ trình là việc SSI dự kiến sẽ tiếp tục chào bán hơn 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 10 phiên liên tiếp trước ngày HĐQT phê duyệt phương án chi tiết.  Dự kiến phương án này sẽ được triển khai thực hiện sau khi hoạt động chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trình bày ở trên kết thúc.

Như vậy, vốn điều lệ SSI có thể tiếp tục tăng lên mức 15.961 tỷ đồng, củng cố vị trí công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất thị trường.

Hiện, trên thị trường, cổ phiếu SSI chốt phiên 24/12 ở mức 49.050 đồng/cổ phiếu.

Chứng khoán SSI muốn tiếp tục chào bán 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ, nâng vốn điều lệ sát ngưỡng 16.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

You may also like...