Bất ngờ về mức lương nghề giúp việc ở Trung Quốc, cao hơn lương chuyên viên ngân hàng

Trong đó, nhu cầu giúp việc và chăm sóc trẻ em là quan trọng hơn cả. Những vú em có tay nghề cao, thành thạo và bắt kịp xu hướng hiện đại sẽ được thuê với mức giá cao ngất ngưởng lên hơn 10.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 35 triệu đồng), thậm chí còn nhiều hơn cả nhân viên văn phòng hay chuyên viên ngân hàng trong cùng thành phố.

Gần đây, Viện nghiên cứu tuyển dụng 58 Đồng Thành (Trung Quốc) đã công bố số liệu lớn về vấn đề việc làm trong ngành giúp việc, đồng thời tiến hành phân tích tình hình tìm việc làm trong ngành này từ góc độ thành phố, vị trí và mức lương. Theo thống kê, tính đến tháng 10 năm 2021, mức lương trung bình đối với một công việc điển hình là 7,593 NDT/tháng. Trong đó, mức lương của bảo mẫu là cao nhất với số tiền là 10,572 NDT/tháng, còn mức lương của giúp việc bà đẻ ở cữ là 9,529 NDT/tháng.

Bất ngờ về mức lương nghề giúp việc ở Trung Quốc, cao hơn lương chuyên viên ngân hàng - Ảnh 1.

You may also like...