Bất chấp Covid-19, một ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2020 tăng gần 9 lần so với năm 2019

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank – KLB) vừa tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 27/3.

Tại cuộc họp, cổ đông ngân hàng đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.

Theo đó, năm 2019, lợi nhuận trước thuế của Kienlongbank đạt 86 tỷ đồng, giảm 70% so với năm 2018, chỉ hoàn thanh 28% kế hoạch năm. Tổng tài sản tăng 21% đạt 51.102 tỷ đồng, Dư nợ tín dụng tăng 13,6% đạt 33.480 tỷ, huy động vốn tăng 23,74% đạt 46.402 tỷ.

Trước đó, từng giải thích vì sao lợi nhuận năm 2019 sụt giảm mạnh, ban lãnh đạo Kienlongbank cho biết nguyên nhân chủ yếu làm cho lợi nhuận năm 2019 giảm là do trong tháng 12 năm 2019 Kienlongbank hạch toán giảm các khoản lãi phải thu đã ghi nhận trong các năm trước theo Phương án xử lý nợ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt đối với các khoản cho vay của nhóm khách hàng có tài sản bảo đảm là cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – STB). Ảnh hưởng này chỉ mang tính chất tạm thời, sau khi xử lý xong tài sản bảo đảm, căn cứ nguồn tiền thu được, Kienlongbank sẽ ghi nhận lại vào thu nhập trên Báo cáo tài chính trong thời gian tới.

Trong năm 2019, Kienlongbank đã hoàn thành việc tất toán trước hạn toàn bộ trái phiếu VAMC và sẽ không phải trích lập dự phòng cho loại trái phiếu này kể từ ngày 01/01/2020, qua đó góp phần gia tăng lợi nhuận cho Kienlongbank trong thời gian sắp tới.

Đáng chú ý, năm 2020, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 750 tỷ đồng, tức tăng gần gấp 9 lần so với năm 2019 và gấp 2,6 lần so với năm 2018. Tổng tài sản dự kiến tăng 12,72% đạt 57.600 tỷ, dư nợ tín dụng tăng 15,89% đạt 38.800 tỷ, huy động vốn tăng 13,14% đạt 52.500 tỷ.

Tuy nhiên, Kienlongbank cũng cho biết, kế hoạch lợi nhuận này được xây dựng trên cơ sở dịch Covid-19 được kiểm soát tốt nhất. Căn cứ vào tình hình thực tế nếu diễn biến dịch Covid-19 vẫn kéo dài ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh thì HĐQT sẽ có báo cáo đến ĐHĐCĐ để điều chỉnh phù hợp.

You may also like...