Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABI) thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 14%

Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (mã CK: ABI) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.

Cụ thể, với hơn 36,84 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ABI sẽ phát hành thêm gần 5,16 triệu cổ phiếu mới để thực hiện trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ phân bổ là 14%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 10 cổ có quyền nhận 1,4 cổ phiếu mới phát hành. Nguồn thực hiện được lấy từ từ LNST chưa phân phối tính đến 31/12/2020. Được biết, tính đến cuối năm 2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của ABI còn 380 tỷ đồng, ngoài ra Công ty còn 12 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 248,8 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Dự kiến, ABI sẽ thực hiện chi trả trong năm 2021, sau khi được UBCKNN chấp thuận. Sau phát hành, vốn điều lệ của ABI dự kiến tăng từ 380 tỷ đồng lên gần 431,6 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu ABI hiện đang giao dịch quanh vùng giá cao nhất từ trước đến nay. Chốt phiên 26/8, thị giá cổ phiếu ABI hiện đang ở mức 59.000 đồng/cp, giảm 5% so với mức giá đỉnh 62.200 đồng/cp vào ngày 19/8 vừa qua.

Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABI) thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 14% - Ảnh 1.

You may also like...