BIDV ghi nhận lợi nhuận tăng gấp rưỡi trong năm 2021, nợ có khả năng mất vốn giảm cực mạnh, dự phòng bao nợ xấu tăng vọt

Báo cáo tài chính quý 4 cho thấy, nợ xấu nội bảng của BIDV vào cuối năm 2021 đã giảm hơn 8.125 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương giảm 38% xuống còn 13.245 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn giảm gần 9.546 tỷ, xuống mức 6.979 tỷ; nợ nghi ngờ tăng 989 tỷ, lên 3.451 tỷ; nợ dưới tiêu chuẩn tăng 18% ở mức 2.814 tỷ.

Riêng quý 4, nợ có khả năng mất vốn của BIDV giảm hơn 6.900 tỷ, nợ nghi ngờ tăng 303 tỷ và nợ dưới tiêu chuẩn giảm 1.590 tỷ.

Nợ có khả năng mất vốn BIDV giảm mạnh trong bối cảnh ngân hàng này đã sử dụng hơn 19.344 tỷ đồng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu. Con số này tăng hơn 2.500 tỷ so với năm 2020.

Với khối dự phòng rủi ro cho vay khách hàng lên tới 29.055 tỷ đồng, tỷ lệ bao phủ nợ xấu của BIDV vào cuối năm 2021 đạt 219%, mức cao nhất trong lịch sử.

BIDV cho biết đã trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định, trong đó đã trích đủ 100% dự phòng cho nợ cơ cấu theo các Thông tư 01, 03, 14.

Hết tháng 12, dư nợ cho vay khách hàng của BIDV tăng 11,6% đạt gần 1,355 triệu tỷ. Qua đó, kéo tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay giảm mạnh từ mức 1,76% hồi đầu năm xuống còn 0,98%.

Nợ có khả năng mất vốn BIDV giảm hơn 9.500 tỷ, khả năng trang trải nợ xấu cao nhất lịch sử - Ảnh 1.

You may also like...