WTO tuyên bố Mỹ vi phạm các quy định thương mại khi áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc

Phán quyết của một ủy ban thuộc WTO ngày 15/09 cho biết Washington đã không lý giải được quyết định áp thuế của mình là cần thiết để bảo vệ các giá trị chung của Mỹ, chiểu theo Thỏa thuận Chung về Thương mại và Thuế (GATT). Mỹ đưa ra quyết định áp thuế sau khi điều tra về việc Trung Quốc bắt các công ty Mỹ phải chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ.

You may also like...