Vụ OceanBank Hải Phòng: Luật sư đề nghị Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Tại buổi xét xử chiều ngày thứ Sáu 29/8 vừa qua, luật sư của bị cáo Chi, Hoàng, Huệ, Nha đã trình bày nhiều vấn đề liên quan đến tổng thể vụ án, diễn biến phiên tòa và nội dung bản luận tội để bào chữa cho các thân chủ của mình.

Luật sư Nguyễn Mạnh Hùng nêu quan điểm: đây là vụ án rất phức tạp với nhiều sổ tiết kiệm diễn ra trong thời gian dài với rất nhiều khách hàng. Mỗi sổ tiết kiệm có thể coi là một vụ án nhỏ nên cần cẩn trọng và cơ quan điều tra và Viện kiểm sát cần làm rõ chi tiết đến từng sổ, từng giao dịch của các bị cáo với khách hàng để làm căn cứ. Hành vi xuyên suốt trong vụ án là tất toán khống thẻ tiết kiệm và mở thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống, nhưng vai trò, trách nhiệm và tính chất quyết định của từng bị cáo tham gia vào hành vi ấy như thế nào thì chưa được làm rõ, cho đến thời điểm hiện nay, Viện kiểm sát mới chỉ căn cứ vào lời khai của các bị cáo có liên quan.

Luật sư Mai Tiến Dũng thì đặt vấn đề về số tiền 413 tỷ mà bị cáo Chi bị quy kết chiếm đoạt toàn bộ nhưng trong diễn biến phiên tòa vẫn chưa làm rõ được tổng số tiền này những ai đưa cho Chi. Chưa có bị cáo nào khẳng định mình đã đưa cho Chi bao nhiêu tiền. Ngoài ra, vấn đề cần điều tra làm rõ là số tiền này đã đi đâu, ai là người sử dụng, có hay không việc chi trả tiền trả lãi cho khách hàng ở những thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống ghi trong cuốn sổ đen của các bị cáo…thì đều chưa được làm rõ. 

Đồng quan điểm với luật sư Mai Tiến Dũng, luật sư Trần Đình Triển bào chữa cho bị cáo Chu Văn Nha nêu vấn đề rằng, trong bản cáo trạng và cả bản luận tội của mình, Viện Kiểm sát đã chưa xác định được số tiền 413 tỷ đã đi đâu, sử dụng như thế nào. “Viện Kiểm sát chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến hậu quả thì ngân hàng chưa biết thu tiền thất thoát từ đâu. Bản thân các bị cáo Hoàng, Huệ, Nha không được bàn bạc ăn chia, không được hưởng lợi gì từ hành vi của mình, luận tội của Viện Kiểm sát cũng không xác định các bị cáo Hoàng, Huệ, Nha chiếm đoạt tiền nhưng lại đùng một cái bị xác định tội danh tham ô…Bản luận tội của Viện Kiểm sát giống bản cáo trạng đến từng dấu châm phảy” – luật sư Triển nói.

Kết thúc phần trình bày của mình, luật sư Trần Đình Triển đề nghị HĐXX xem xét trả lại hồ sơ vụ án đề điều tra bổ sung làm rõ các vấn đề quan trọng chưa được làm sáng tỏ, trong đó điểm quan trọng nhất là 413 tỷ bị chiếm đoạt đã đi đâu; có vấn đề gì giữa 107 thẻ tiết kiệm giá trị nhỏ từ 5-50 triệu đồng với các thẻ tiết kiệm của khách hàng tại tòa.

Khi HĐXX đề nghị bị cáo Lê Vương Hoàng trình bày một lần nữa, Hoàng nói “mọi việc Hoàng làm đều báo cáo Chi, ghi chép đầy đủ trong cuốn sổ và cuối ngày đều giải trình cho Chi. Trước khi bỏ trốn, Chi nói là tiêu hủy cuốn sổ này rồi nhưng rất may cho Hoàng là cơ quan điều tra đã tìm thấy, trong đó có ghi rất rõ, chứng minh lời khai của bị cáo là đúng”. Hai luật sư Thanh Hải và Tố Hoa bào chữa cho Lê Vương Hoàng cũng đều cho rằng tòa cần làm rõ hơn nội dung cuốn sổ đen bởi khi nghiên cứu hồ sơ thì có một số nội dung khớp với lời khai cùa Hoàng.

Bảo vệ quan điểm của mình để bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Minh Huệ, luật sư Tâm nói: Huệ có tội, nhưng là tội gì thì cần xem xét lại. Cáo trạng và luận tội của Viện Kiểm sát đã thể hiện Huệ không có động cơ vụ lợi, không chiếm đoạt tiền và không được hưởng bất cứ lợi ích nào từ việc thực hiện các hành vi của mình thì không thể bị quy kết là tham ô.

Ngày 31/8 tòa tiếp tục làm việc và dự kiến luật sư của Ngân hàng Đại Dương sẽ tham gia tranh tụng; đại diện Viện Kiểm sát sẽ đối đáp trả lời những vấn đề mà các luật sư đã đề cập trong phiên tranh tụng.

You may also like...