Vietcombank bổ nhiệm phó giám đốc các chi nhánh tại Hà Nội

HĐQT Vietcombank ( HoSE: VCB ) công bố các quyết định điều động và bổ nhiệm phó giám đốc các chi nhánh. Ông Nguyễn Hải Tứ, Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Sóc Sơn, được điều động giữ chức Phó giám đốc Chi nhánh Tây Hồ từ 18/8.

Ông Phạm Thành Trung, Phó giám đốc Chi nhánh Hải Phòng, được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Chi nhánh Thanh Xuân từ 17/8. Cùng thời điểm trên, ông Trần Minh Hùng, Phó trưởng Ban Chiến lược, Tuyên giáo và Thư ký tổng hợp trụ sở chính được điều động giữ chức Phó giám đốc Chi nhánh Thăng Long. 

Trước đó, HĐQT cũng điều động và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hà Nam (Hà Nam), Chi nhánh Sóc Sơn (Hà Nội) và nhiều vị trí tại trụ sở chính.

Ngoài nhân sự các chi nhánh, ngân hàng còn thông báo tuyển dụng 92 cán bộ các nghiệp vụ khách hàng, kế toán, giao dịch viên, ngân quỹ, tin học tại 5 chi nhánh mới thành lập năm 2020 gồm Đắk Nông, Đông Quảng Ninh, Hòa Bình, Hội An và Yên Bái.

Ngân hàng dự kiến tăng 12% quy mô nhân sự, tương đương tuyển dụng hơn 2.200 nhân viên và mở thêm 5 chi nhánh mới trong năm nay.

You may also like...