Việt Phát Group (VPG) đặt mục tiêu lãi sau thuế năm 2022 sụt giảm còn 203 tỷ đồng, kế hoạch doanh thu lên gần 8.300 tỷ đồng

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (Việt Phát Group – mã chứng khoán VPG) đã họp thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 để trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Trong đó ghi nhận mục tiêu đạt 8.275 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế ước đạt 203 tỷ đồng.

Trong khi đó, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 của Việt Phát Group ghi nhận doanh thu tăng trưởng 110% so với cùng kỳ, lên 3.076 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng đột biến gấp 13 lần, lên 360 tỷ đồng.

Nếu so kế hoạch năm 2022 so với số lãi đạt được 9 tháng đầu năm 2021, thì kế hoạch kinh doanh năm 2022 có phần khác biệt. Kế hoạch doanh thu tăng mạnh lên gần 8.300 tỷ đồng, trong khi mục tiêu lãi lại khiêm tốn về mức hơn 200 tỷ đồng.

Việt Phát Group (VPG) đặt mục tiêu lãi sau thuế năm 2022 sụt giảm còn 203 tỷ đồng, kế hoạch doanh thu lên gần 8.300 tỷ đồng - Ảnh 1.

You may also like...