Vicostone (VCS): Quý 3/2021 lãi kỷ lục 485 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ

CTCP Vicostone (mã chứng khoán VCS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu thuần đạt 1.862 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ; Chi phí giá vốn có mức tăng tương đương là 22% nên lợi nhuận gộp ghi nhận hơn 679 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

Trong quý 3, Vicostone ghi nhận doanh thu tài chính tăng lên hơn 12 tỷ đồng, còn chi phí tài chính đạt 31 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, trong đó hơn 14 tỷ đồng là chi phí lãi vay.

Khấu trừ đi các khoản chi phí liên quan, Vicostone báo lãi sau thuế quý 3 đạt 485 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 20% so với quý 3 năm ngoái. Như vậy, số lãi này đã vượt qua mức 465 tỷ đồng trong quý 4/2020, xác lập kỷ lục lợi nhuận ròng theo quý trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Phía doanh nghiệp cho biết, mặc dụ dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong quý 3 gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng, tuy nhiên Vicostone đã thích ứng nhanh và chủ động vượt qua nghịch cảnh.

Vicostone (VCS): Quý 3/2021 lãi kỷ lục 485 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

You may also like...