VHM, VIB, DIG, HAH, NTL, CKG, PWA, DL1, BPC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Vinhomes (VHM): Tập đoàng Vingroup đăng ký bán 100.485.418 cp trong tổng số 2.333.164.250 cp (tỷ lệ 69,66%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/8 đến 17/9/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VHM, Viking Asia Holdings II Pte. Ltd đăng ký bán 31.964.480 cp trong tổng số 185.840.000 cp (tỷ lệ 5,5%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/8 đến 17/9/2021.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB): Ông Nguyễn Quốc Nghị, em rể ông Hàn Ngọc Vũ – Tổng Giám đốc – đã bán toàn bộ 306.735 cp (tỷ lệ 0,02%). Giao dịch thực hiện từ 22/7 đến 22/8/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VIB, ông Trần Đức Quý, bố bà Trần Thị Thu Hương – Giám đốc khối ngân hàng bán lẻ, đã bán 700,000 cp trong tổng số  3 triệu cp đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 20.488.000 cp (tỷ lệ 1,319%). Giao dịch thực hiện từ 14/7 đến 12/8/2021. Ông Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp, đã bán 140.000 cp trong tổng số 200.000 cp đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 452.642 cp (tỷ lệ 0,029%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện từ 14/7 đến 26/7/2021.

Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG): CTCP Đầu tư phát triển Thiên Tân đã bán 6.211.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 68.977.115 cp (tỷ lệ 16,83%). Giao dịch thực hiện ngày 12/8/2021.

CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH): CTCP Đầu tư Sao Á D.V đã mua 672.100 cp, nâng lượng sở hữu từ 3.241.700 cp (tỷ lệ 6,84%) lên 3.913.800 cp (tỷ lệ 8,26%). Giao dịch thực hiện ngày 10 và 12/8/2021.

CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL): Bà Trần Thị Thu Thủy, người có liên quan tới ông Nguyễn Hồng Khiêm – Thành viên HĐQT – đăng ký bán 500.000 cp trong tổng số 501.120 cp  đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/8 đến 16/9/2021.

CTCP Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang (CKG): Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 1.310.457 cp trong tổng số 3.410.457 cp (tỷ lệ 4,13%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/8 đến 17/9/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu CKG, cùng thời gian, ông Nguyễn Bích Nghĩa, Thành viên BKS, đăng ký bán 300.000 cp trong tổng số 538.568 cp (tỷ lệ 0,65%) đang sở hữu.

CTCP Bất động sản Dầu khí (PWA): Bà Vũ Thị Hiền, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 148.900 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 700.000 cp (tỷ lệ 7%). Giao dịch thực hiện ngày 11/8/2021.

CTCP Tập đoàn Alpha Seven (DL1): Ông Nguyễn Đình Trạc, Tổng Giám đốc, đã mua 1 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.164.168 cp (tỷ lệ 1,15%). Giao dịch thực hiện từ 20/7 đến 6/8/2021.

CTCP Vicem Bao bì Bỉm Sơn (BPC): BCH Công đoàn công ty đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch Công đoàn công ty sở hữu 169.900 cp (tỷ lệ 4,47%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/8 đến 15/9/2021.

You may also like...