Vải sợi May mặc Miền Bắc (TET) báo lãi quý 3 tăng 31%, lợi nhuận 9 tháng vượt 15% kế hoạch năm

CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc (mã chứng khoán: TET) đã công bố BCTC quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, tính riêng trong quý 3 vừa qua, doanh thu thuần của TET đạt gần 6 tỷ đồng, nhích nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ chi phí giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn với 23% nên lãi gộp đạt gần 3,7 tỷ đồng, tương ứng tăng 25% so với quý 3/2020.

Trong kỳ, TET vẫn không phát sinh chi phí bán hàng và tài chính, còn chi phí QLDN của TET được cắt giảm 8% xuống 1,5 tỷ đồng; đồng thời hoạt động khác chỉ còn lỗ gần 29 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm 2020 lỗ tới hơn 110 triệu đồng. Kết quả LNST đạt gần 1,7 tỷ đồng, tăng 31% so với con số 1,3 tỷ đồng mà công ty đạt được cùng kỳ 2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của TET gần như đi ngang với xấp xỉ 17 tỷ đồng. Tuy nhiên công tác quản lý chi phí giá vốn và chi phí QLDN tốt giúp lợi nhuận sau thuế tăng tới 52% lên hơn 6 tỷ đồng. So với kế hoạch, công ty đã hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu và vượt 15% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2021.

Vải sợi May mặc Miền Bắc (TET) báo lãi quý 3 tăng 31%, lợi nhuận 9 tháng vượt 15% kế hoạch năm - Ảnh 1.

You may also like...