TPBank tiếp tục giảm mạnh lãi suất cho vay đến hết năm 2021

TPBank vừa thông báo giảm mạnh lãi suất cho vay với cả khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân nhằm đồng hành cùng khách hàng giai đoạn khó khăn do Covid-19.

Hành động này được thực hiện ngày sau buổi họp giữa Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và các tổ chức tín dụng thành viên bàn về cách hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân chịu ảnh hưởng nặng từ đợt dịch thứ 4 lần này.

Ngày hôm qua, TPBank đã trở thành một trong những ngân hàng sớm nhất công bố gói hỗ trợ khách hàng. TPBank cho biết, trước diễn biến của dịch Covid-19 lan trên diện rộng, ngân hàng đã chủ động xây dựng các chương trình, các gói miễn giảm lãi suất cho khách hàng trong 06 tháng cuối năm. Tổng số dư nợ hỗ trợ khách hàng lần này được TPBank ước tính gần 45 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, nhà băng tím này sẽ giảm từ 0,5% – 1,2% lãi suất cho các khách hàng doanh nghiệp hoạt động gặp khó khăn bởi dịch bệnh Covid. Tổng dư nợ được nhận hỗ trợ lãi suất của nhóm khách hàng này ước tính vào khoảng 18.188 tỷ đồng. Gần 26.300 tỷ đồng dư nợ của các khách hàng cá nhân cũng nhận được xét giảm lãi suất 1%.

TPbank cho hay, đây là sự hỗ trợ kịp thời cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã tác động tới 58 tỉnh, thành phố trên cả nước từ cuối tháng 4 đến nay, và vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Việc giảm lãi suất được TPBank triển khai ngay sau khi Hiệp hội Ngân hàng cùng các tổ chức tín dụng thành viên và đại diện Ngân hàng Nhà nước họp bàn về khả năng giảm lãi suất hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người dân. Qua đó có thể thấy rõ một số ngân hàng tư nhân như TPBank đã tích cực chủ động triển khai các gói lãi suất ưu đãi hỗ trợ người dân và doanh nghiệp từ rất sớm.

“TPBank đã triển khai quyết liệt các giải pháp về tín dụng như cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi, giảm phí dịch vụ, cho vay mới… để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, người dân. Lãi suất cho vay bình quân toàn danh mục cả ngắn, trung và dài hạn của chúng tôi đã giảm khoảng gần 3% so với năm trước, thuộc nhóm các ngân hàng có lãi suất cho vay khá thấp trong hệ thống” ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank, chia sẻ.

Kể từ thời điểm dịch bệnh bùng phát đầu năm 2020, TPBank đã triển khai và ban hành các chương trình ưu đãi lãi suất nhằm hỗ trợ khách hàng vay vốn mới phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong 06 tháng đầu năm 2021, TPBank đã chú trọng đẩy mạnh các chương trình này với lãi suất ở mức thấp, chỉ từ 6% -7,5%/ năm. Tổng số dư nợ của các gói ưu đãi đến 30/06/2021 là 13.415 tỷ đồng và số tiền giảm lãi suất so với quy định là 108 tỷ đồng.

Trong thời gian qua, TPBank đã miễn, giảm và hạ lãi suất cho xấp xỉ 43.000 khách hàng, với tổng số dư nợ đã hỗ trợ là 52.900 tỷ đồng, số lãi miễn giảm là 678 tỷ đồng.

You may also like...