TPBank được NHNN phê chuẩn mức vốn điều lệ mới trên giấy phép kinh doanh

Ngày 10/11/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ra quyết định số 1776/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank). Theo đó, Thống đốc NHNN quyết định sửa đổi nội dung ghi tại điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 123/GP-NHNN ngày 5/5/2008 thành “Vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Tiên Phong là 11.716.717.220.000 đồng (Mười một nghìn bảy trăm mười sáu tỷ bảy trăm mười bảy nghìn hai trăm hai mươi nghìn đồng)”.

Được biết, số vốn tăng thêm 1.000 tỷ đồng này được TPBank thực hiện thông qua phương án phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào tháng 4/2021.

Việc được phê chuẩn về số vốn điều lệ mới lên mức 11.716 tỷ đồng này sẽ giúp TPBank củng cố thêm hệ số an toàn vốn CAR, nâng cao năng lực doanh nghiệp và tăng khả năng đề kháng của ngân hàng trước những khó khăn của nền kinh tế trong và sau thời kỳ dịch bệnh. Tính đến hết quý III năm 2021, tổng tài sản của TPBank đạt 260.328 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch cả năm. Hệ số an toàn vốn (CAR) được ghi nhận ở mức 13,43%, cao hơn nhiều so với mức tối thiểu 8% do Ngân hàng Nhà nước quy định. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 75,76% kế hoạch lợi nhuận của cả năm và tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức rất thấp, chỉ 1,02%.

Trong suốt thời gian qua, TPBank đã chủ động tiên phong, đi trước đón đầu nhiều xu hướng trong đổi mới số. Ngân hàng cũng có những kế hoạch nhằm chủ động kiểm soát hoạt động trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

Là một trong Top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín, TPBank cũng là ngân hàng đầu tiên công bố đáp ứng hoàn toàn tuân thủ Basel III và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS 9 – hai chuẩn mực quản trị rủi ro và báo cáo tài chính khắt khe trong lĩnh vực ngân hàng trên toàn thế giới. Bằng việc sớm đáp ứng toàn diện hai chuẩn mực này, TPBank sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng tăng trưởng bền vững và đưa ra được chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn. Đồng thời nâng cao mức độ tín nhiệm của ngân hàng trong mắt khách hàng và các nhà đầu tư.

You may also like...