TP. HCM xây mới 14 chung cư cấp độ D trong năm 2022

Mới đây, phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành xây dựng trong năm 2022, ông Lê Hòa Bình – Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. HCM đề nghị trong năm 2022 Sở Xây dựng thành phố theo dõi, đôn đốc UBND TP. Thủ Đức, các quận huyện di dời chung cư cũ, phấn đấu và quyết tâm khởi công 14 dự án xây mới, thay thế 14 chung cư cấp D (mức độ phải di dời dân cư).

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cần sớm hoàn chỉnh đề án phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 trình UBND và HĐND thành phố thông qua, thúc đẩy các dự án đầu tư xây dựng mới, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư.

Về vấn đề trật tự xây dựng, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu ngành xây dựng, bên cạnh các giải pháp kiểm tra, xử lý cần phải tạo ra phong trào nói không với xây dựng không phép, sai phép trong toàn nhân dân. Đặc biệt, đơn giản thủ tục cấp phép xây dựng. Sắp tới, UBND thành phố sẽ ban hành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc để thống nhất quy chế quản lý, thực hiện, cấp phép xây dựng.

“Trong năm 2022, Thủ tướng Chính phủ sẽ ký quyết định thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND TP. Thủ Đức, các quận, huyện tại TP. HCM. Vì thế từ lúc này, Sở Xây dựng cần chuẩn bị nguồn lực, phương tiện để không ách tắc công việc, ảnh hưởng đến nhu cầu của người dân trong quá trình thực hiện thí điểm. Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng cần chủ động phối hợp, đeo bám với các Bộ ngành để rà soát, bổ sung, chính sách cơ chế cải tạo chung cư cũ và phát triển nhà ở xã hội,” Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. HCM Lê Hòa Bình cho biết thêm.

Theo ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc Sở Xây dựng TP. HCM, trong năm 2022 thành phố phấn đấu phát triển thêm 6,6 triệu m2 diện tích sàn xây dựng nhà ở và nâng diện tích nhà ở bình quân là 21,2 m2/người; xây dựng 10 ha công viên, 2 ha mảng xanh.

Thành phố cũng đề ra chỉ tiêu 100% công trình xây dựng trên địa bàn phải được kiểm tra và xử lý kịp thời, đúng quy định, giảm tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch dưới 18,46%.

Để thực hiện được các chỉ tiêu về nhà ở, ngành xây dựng TP. HCM sẽ đôn đốc các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan phấn đấu phát triển 6,6 triệu m2 sàn xây dựng nhà ở; các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác đấu giá quỹ nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư thuộc sở hữu nhà nước không còn nhu cầu sử dụng trên địa bàn thành phố.

Thành phố sẽ xây dựng kế hoạch phát triển và quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025; rà soát quỹ đất 20% diện tích đất ở dành để xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, rà soát các khu đất đã có chủ trương đấu thầu của UBND TP để triển khai thực hiện lựa chọn các nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thành các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, buông lỏng quản lý hoặc có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho các vi phạm trật tự xây dựng.

Đặc biệt, Sở Xây dựng sẽ thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà ở chung cư, nhà ở xã hội; tạo chuyển biến mới, có tính chất đột phá trong việc quản lý nhà nước về nhà ở chung cư…

You may also like...