Tp.HCM triển khai chính sách tái định cư tại các dự án trọng điểm

Theo UBND Tp.HCM, việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân, doanh nghiệp bị di dời, ảnh hưởng bởi các dự án phát triển đô thị là việc không hề dễ dàng. Hiện nay, tại một số dự án lớn, phức tạp như Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu đô thị Sing Việt, Đại học Quốc gia Tp.HCM, Khu Công nghệ cao, Công viên Sài Gòn Safari… vẫn đang tồn tại nhiều vướng mắc. Tp.HCM đã và đang nỗ lực triển khai các giải pháp để đảm bảo chính sách tái định cư cho người dân, tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và thực tiễn phát triển của Thành phố.

Tại dự án Khu Công nghệ cao thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về một số sai phạm trong quá trình triển khai dự án, UBND Tp.HCM đã ban hành Thông báo số 01/TB-BCĐBT (ngày 29/1/2021) giao UBND Quận 9 khẩn trương thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị thu hồi phần diện tích 40,997 ha nằm trong ranh giới quy hoạch dự án.

Hiện nay, dự án còn vướng mắc liên quan việc rà soát các trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vượt hạn mức. Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo, trình UBND Thành phố xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ.

Đối với dự án Đại học Quốc gia Tp.HCM, vừa qua, Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ tái định cư Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị UBND quận Thủ Đức (nay là Thành phố Thủ Đức) khẩn trương thực hiện điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được duyệt của dự án, làm cơ sở để triển khai nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất của dự án, đảm bảo tiến độ dự án và công tác giải ngân nguồn vốn.

Đáng chú ý, tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đối với phần diện tích 4,39ha thuộc một phần Khu phố 1, phường Bình An, Quận 2 (nay là Thành phố Thủ Đức), thực hiện Thông báo 1483/TB-TTCP và Kết luận số 1037/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1945/QĐ-UBND (ngày 4/6/2020) phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung. Hiện nay, UBND Quận 2 (nay là Thành phố Thủ Đức) và các cơ quan liên quan đang thực hiện chính sách này.

Đối với diện tích còn lại ngoài khu 4,39ha, Tổ công tác liên ngành Thành phố Hồ Chí Minh đã có tờ trình liên quan đến 10 chính sách đề xuất điều chỉnh bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã giao các sở, ngành liên quan nghiên cứu, làm rõ đề xuất 10 chính sách nói trên, trình UBND Thành phố để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định.

Trong khi đó, tại dự án Công viên Thảo Cầm Viên mới huyện Củ Chi, thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã giao UBND huyện Củ Chi chủ trì, phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn (chủ đầu tư) điều chỉnh dự toán bồi thường hỗ trợ, tái định cư gồm tiền bồi thường, hỗ trợ cho 15 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tạm cư, tiền tạm cư cho các hộ dân.

Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố đã ban hành Quyết định số 402/QĐ-STNMT-BTTĐC về điều chỉnh dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất xây dựng Công viên Thảo Cầm Viên mới. Cụ thể, số tiền điều chỉnh chênh lệch tăng thêm 100 tỷ đồng gồm 75,6 tỷ đồng tiền tạm cư, số còn lại là tiền bồi thường cho 15 hộ dân. Hiện nay, UBND huyện Củ Chi đang thực hiện thủ tục giải ngân và chi trả tiền cho các hộ dân.

Một dự án “treo” nổi tiếng khác là Khu đô thị Sing Việt, huyện Bình Chánh. Hiện nay, dự án còn 128 hộ đang được cơ quan chức năng thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị UBND huyện Bình Chánh xác định nguồn gốc sử dụng đất để lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân. Tuy nhiên đến nay, chủ đầu tư dự án là Công ty trách nhiệm hữu hạn đô thị Sing – Việt vẫn chưa chi trả tiền đền bù cho 128 hộ dân. Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố đã báo cáo UBND Thành phố Hồ Chí Minh để làm việc với chủ đầu tư có biện pháp xử lý đối với phần lãi phát sinh, chậm chi trả.

You may also like...