Tp.HCM kiến nghị rà soát pháp lý liên quan đất đai để tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế hậu Covid-19

Theo đó, qua rà soát, đánh giá thực trạng quy định pháp luật (trong ngắn hạn, dài hạn) gây khó khăn, kìm hãm phát triển kinh tế xã -hội, nhằm giải phóng các nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19, Tp.HCM đề xuất 12 chủ đề cần kiến nghị rà soát pháp luật liên quan đến 6 lĩnh vực nhằm sớm khắc phục hậu quả do Covid-19 gây ra; lĩnh vực đất đai được đưa vào diện rà soát pháp lý.

Cụ thể, đối với lĩnh vực đất đai, Tp.HCM đề xuất rà soát các quy định liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng; xác định giá thuê đất của Nhà nước; giao thuê đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng; đấu giá quyền sử dụng đất.

Đồng thời, cần rà soát nhằm tháo gỡ vướng mắc đất đai để nhanh chóng chuẩn bị quỹ đất nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài dịch chuyển vào Việt Nam; có chính sách hỗ trợ giảm tiền thuê đất cho các doanh nghiệp; rà soát quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất để góp phần ổn định chính trị, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn sau đại dịch Covid-19.

“Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quy định pháp luật đất đai hiện hành trong việc thực hiện quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai và thu hồi đất, góp phần ổn định chính trị, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn sau đại dịch Covid-19”, văn bản của UBND Tp.HCM nêu rõ.

Ngoài ra, về chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, người lao động, TP đề xuất rà soát các chính sách hỗ trợ phát triển kinh doanh, sản xuất, thương mại dịch vụ và chăm lo đời sống, việc làm cho người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; rà soát các quy định về thuế, phí, lệ phí theo hướng điều chỉnh giảm. 

Rà soát các quy định thủ tục hành chính để giảm các thủ tục, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các chính sách miễn giảm trong công tác thu quỹ phòng, chống thiên tai.

You may also like...