Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) chốt danh sách cổ đông phát hành 4,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (mã chứng khoán CC1) thông báo ngày 14/10 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 4,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ phát hành 4%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 4 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 44 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC tổng hợp đã kiểm toán năm 2020.

Kết quả kinh doanh ghi nhận trên BCTC tổng hợp năm 2020 đã kiểm toán cho thấy năm 2020 CC1 đạt 5.020 tỷ đồng doanh thu, tăng 1,7% so với năm 2019. Tuy nhiên chi phí tăng cao khiến lợi nhuận sau thuế thu về còn gần 47 tỷ đồng, giảm 19% so với năm 2019.

Tính đến 31/12/2020 CC1 còn 46 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn gần 9 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 110 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Số liệu trên BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 doanh thu đi ngang, đạt 2.832 tỷ đồng và lãi sau thuế lại tăng đột biến, đạt hơn 70 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 92 tỷ đồng).

Trên thị trường cổ phiếu CC1 đang giảm mạnh trong vài tháng qua, hiện giao dịch quanh mức 17.300 đồng/cổ phiếu.

Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) chốt danh sách cổ đông phát hành 4,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức - Ảnh 1.

You may also like...