Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (MVN) lãi kỷ lục 2.941 tỷ đồng trong năm 2021

Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC – UpCOM: MVN) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021 với con số lãi lên tới cả nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 3.707 tỷ đồng tăng 42% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 1.018 tỷ đồng cao gấp 2,6 lần so với quý 4/2020.

Trong kỳ Hàng hải Việt Nam có 185 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 8,8% so với cùng kỳ, đáng chú ý hoạt động liên doanh liên kết có lãi gần 500 tỷ đồng, cao gấp 26,5 lần cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả, sau khi trừ các khoản chi phí và ghi nhận lãi khác 165 tỷ đồng, MVN lãi sau thuế 1.136 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 148,8 tỷ đồng năm ngoái, LNST công ty mẹ đạt 786,7 tỷ đồng, trong khi năm ngoái lỗ hơn 13 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2021, MVN đạt 13.251 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 33% so với cùng kỳ, LNST đạt 2.941 tỷ đồng, cao gấp 14 lần năm ngoái, trong đó LNST thuộc về công ty mẹ là 1.943 tỷ đồng – Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của MVN.

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (MVN) lãi kỷ lục 2.941 tỷ đồng trong năm 2021 - Ảnh 1.

You may also like...