Tổng công ty Dược Việt Nam (DVN) chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2020

Ngày 6/10 tới đây Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP (Vinapharm – mã chứng khoán DVN) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 400 đồng. Thời gian thanh toán 3/11/2021.

Như vậy với 237 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vinapharm sẽ chi gần 95 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2020 cả doanh thu và lợi nhuận của Vinapharm đều giảm sút so với cùng kỳ. Cụ thể doanh thu thuần đạt 5.311 tỷ đồng, giảm 6,7% so với năm 2019 còn lợi nhuận sau thuế giảm 5,6% xuống còn gần 216 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 195 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2020 Vinapharm còn 682 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 168 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 57 tỷ đồng vốn khác của chủ sở hữu.

Còn 6 tháng đầu năm 2021 doanh thu công ty đạt 2.290 tỷ đồng, giảm 9,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên nhờ tiết giảm các loại chi phí nên lợi nhuận sau thuế đạt 129 tỷ đồng, tăng 20,4% so với nửa đầu năm ngoái và đã hoàn thành gần 90% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Tổng công ty Dược Việt Nam (DVN) chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2020 - Ảnh 1.

You may also like...