Toạ đàm Doanh nghiệp với chuyển đổi số và những điều cần biết về thuế

3 bước để chuyển đổi số

Chia sẻ tại tọa đàm, chuyên gia kinh tế Nguyễn Hữu Thái Hòa khẳng định: “Chuyển đổi số như một “cây đũa thần” để giúp chúng ta đi trên một con đường siêu tốc nhanh nhất trong tái cấu trúc và chuyển đổi chiến lược. Nhiều doanh nghiệp, cơ quan mới số hóa được một phần nhỏ nhưng đã ngộ nhận chuyển đổi số thành công”. 

Toạ đàm Doanh nghiệp với chuyển đổi số và những điều cần biết về thuế - Ảnh 1.

You may also like...